Ders bäsleşigi


Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyplary ýurdumyzyň orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda döwlet derejesinde geçirilýän ders bäsleşiklerinde hem üstünlikli çykyş edip gelýärler. Muňa mysal edip 2019-njy ýylda geçirilen ders bäsleşiginde “Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş”, “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary”, “Agronomçylygyň esaslary” derslerinden, 2020-nji ýylda geçirilen bäsleşikde “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary”, “Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary” derslerinden baýrakly orunlara mynasyp bolmaklaryny we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hormat hatlary bilen sylaglanmaklaryny görkezmek bolar.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79