News

Turkmenistan Celebrates the Day of Healthcare Workers and Medical Industry 12/10/2021 Turkmenistan Celebrates the Day of Healthcare Workers and Medical Industry
Read more
News 25/12/2021 News
Read more
A textbook is being prepared 13/07/2021 A textbook is being prepared
Read more
For 11 months of 2021, Turkmenistan exported more than 51 thousand tons of tomatoes 05/01/2022 For 11 months of 2021, Turkmenistan exported more than 51 thousand tons of tomatoes
Read more
Sport 13/07/2021 Sport
Read more
Subject olympiad 07/07/2021 Subject olympiad
Read more

News (RSS)


«Demirýollary» AGPJ Demir ýollaryň  hyzmatdaşlygy guramasynyň degişli Ylalaşygyna goşular 02/12/2022 «Demirýollary» AGPJ Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň degişli Ylalaşygyna goşular
Read more

Türkmenistanda Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görülýär 02/12/2022 Türkmenistanda Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görülýär
Read more

«Bitarap Türkmenistan — ösüş arkaly parahatçylygyň beýik nusgasy» atly halkara  maslahat geçiriler 02/12/2022 «Bitarap Türkmenistan — ösüş arkaly parahatçylygyň beýik nusgasy» atly halkara maslahat geçiriler
Read more

Türkmenistanda lukmanlaryň jemgyýetçilik guramasy döredildi 02/12/2022 Türkmenistanda lukmanlaryň jemgyýetçilik guramasy döredildi
Read more

Halkara habarlar merkezini açmak teklip edildi 02/12/2022 Halkara habarlar merkezini açmak teklip edildi
Read more

Hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklandy 02/12/2022 Hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklandy
Read more

Hökümetara türkmen-koreý toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklandy 02/12/2022 Hökümetara türkmen-koreý toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklandy
Read more

Watan habarlary | 02.12.2022 02/12/2022 Watan habarlary | 02.12.2022
Read more

Şabat etrabyna täze häkim bellenildi 02/12/2022 Şabat etrabyna täze häkim bellenildi
Read more

Serdar Berdimuhamedow Hökümet mejlisini geçirdi 02/12/2022 Serdar Berdimuhamedow Hökümet mejlisini geçirdi
Read more

02/12/2022 "Onlaýn taksi" taksi sargyt etmegiñ döwrebap usuly
Read more

Türkmenistanda IKT adalgalarynyň ilkinji üç dilli elektron sözlügi döredildi 02/12/2022 Türkmenistanda IKT adalgalarynyň ilkinji üç dilli elektron sözlügi döredildi
Read more

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Özbegistanda oba hojalyk işi bilen tanyşdy 02/12/2022 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Özbegistanda oba hojalyk işi bilen tanyşdy
Read more

DÇ-22 syn: Germaniýa taryhda ilkinji gezek yzly-yzyna iki dünýä çempionatynyň toparçasyndan geçmedi 02/12/2022 DÇ-22 syn: Germaniýa taryhda ilkinji gezek yzly-yzyna iki dünýä çempionatynyň toparçasyndan geçmedi
Read more

Günüň habarlary | 2-nji dekabr 02/12/2022 Günüň habarlary | 2-nji dekabr
Read more
0
0
0
0

Recently added information

Adress:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Tel. numbers:
34-98-91, 34-91-79