Täzelikler

ÝUNISEF bi­len Türkmenistanyň Bilim ministrligi orta mekdepleriň mugallymlary üçin gollanmalar toplumyny taýýarlady 01/02/2023 ÝUNISEF bi­len Türkmenistanyň Bilim ministrligi orta mekdepleriň mugallymlary üçin gollanmalar toplumyny taýýarlady
Dowamy
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi 29/01/2023 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi
Dowamy
Türkmenistanda Halk Maslahatyny döretmäge taýýarlyk görülýär 18/01/2023 Türkmenistanda Halk Maslahatyny döretmäge taýýarlyk görülýär
Dowamy
Ylmy amaly maslahatymyz kömelekleri ösdürip ýetişdirmek hakynda 26/11/2022 Ylmy amaly maslahatymyz kömelekleri ösdürip ýetişdirmek hakynda
Dowamy
Türkmenistanda ýene 7 mekdep iňlis diline ýöriteleşdirildi 08/10/2022 Türkmenistanda ýene 7 mekdep iňlis diline ýöriteleşdirildi
Dowamy
Türkmenistanly talyplar Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna gatnaşmak üçin Soçä gider 13/09/2022 Türkmenistanly talyplar Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna gatnaşmak üçin Soçä gider
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Günüň habarlary | 6-njy fewral 06/02/2023 Günüň habarlary | 6-njy fewral
Dowamy

Hytaýdaky auksion öýi liliýanyň we orhideýanyň seýrek görnüşlerini satýar 06/02/2023 Hytaýdaky auksion öýi liliýanyň we orhideýanyň seýrek görnüşlerini satýar
Dowamy

APL-yň 22-nji tapgyry Keýniň ýubileý goly bilen tamamlandy 06/02/2023 APL-yň 22-nji tapgyry Keýniň ýubileý goly bilen tamamlandy
Dowamy

Kianu Riwz kiçeňräk garbanyşhana bardy 06/02/2023 Kianu Riwz kiçeňräk garbanyşhana bardy
Dowamy

Azerbaýjanyň Prezidenti söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkiýe we Türkmenistan bilen degişli ylalaşyga gol çekdi 06/02/2023 Azerbaýjanyň Prezidenti söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkiýe we Türkmenistan bilen degişli ylalaşyga gol çekdi
Dowamy

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyny gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi 06/02/2023 Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyny gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi
Dowamy

Ermenistanyň Premýer-ministri Gurbanguly Berdimuhamedowy türkmen halkynyň Milli Lideri hökmünde ykrar edilmegi bilen gutlady 06/02/2023 Ermenistanyň Premýer-ministri Gurbanguly Berdimuhamedowy türkmen halkynyň Milli Lideri hökmünde ykrar edilmegi bilen gutlady
Dowamy

Dünýäde iň garry köpek Portugaliýada ýaşaýar 06/02/2023 Dünýäde iň garry köpek Portugaliýada ýaşaýar
Dowamy

Şu hepde Türkmenistanda ýene gar ýagar 06/02/2023 Şu hepde Türkmenistanda ýene gar ýagar
Dowamy

Geýts Marsa uçmak boýunça tehnologiýalara maýa goýmagy dogry hasaplamaýar 06/02/2023 Geýts Marsa uçmak boýunça tehnologiýalara maýa goýmagy dogry hasaplamaýar
Dowamy

Türkmenistanly alym buýan kökünden arassa glissirrizin turşusyny almagyň tehnologiýasyny işläp düzdi 06/02/2023 Türkmenistanly alym buýan kökünden arassa glissirrizin turşusyny almagyň tehnologiýasyny işläp düzdi
Dowamy

Ahalyň täze merkezi – Arkadag – «ýaşyl» we «akylly» şäher şahadatnamalaryna mynasyp bolar, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnama baglaşar, Täjigistanyň meşhur aýdymçysy Aşgabatda boldy 06/02/2023 Ahalyň täze merkezi – Arkadag – «ýaşyl» we «akylly» şäher şahadatnamalaryna mynasyp bolar, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnama baglaşar, Täjigistanyň meşhur aýdymçysy Aşgabatda boldy
Dowamy

Arnold Şwarsenegger awtoulag heläkçiliginde welosiped sürüjisini ýaralady 06/02/2023 Arnold Şwarsenegger awtoulag heläkçiliginde welosiped sürüjisini ýaralady
Dowamy

Serbiýada birmeňzeş atly we familiýaly adamlaryň 256-sy Ginnesiň kitabyna girdi 06/02/2023 Serbiýada birmeňzeş atly we familiýaly adamlaryň 256-sy Ginnesiň kitabyna girdi
Dowamy

Saýlawlara taýýarlyk boýunça ýerlerde okuw maslahatlary geçirildi 06/02/2023 Saýlawlara taýýarlyk boýunça ýerlerde okuw maslahatlary geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79