Täzelikler

Ýaş talantlar döredijilik bäsleşigi 05/12/2023 Ýaş talantlar döredijilik bäsleşigi
Dowamy
Arkadag şäheri-Milli binagärligiň merjeni 23/11/2023 Arkadag şäheri-Milli binagärligiň merjeni
Dowamy
“Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” dersinden bäsleşik geçirildi. 27/10/2023 “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” dersinden bäsleşik geçirildi.
Dowamy
Sanly ulgam — ösüşleriň möhüm şerti 27/10/2023 Sanly ulgam — ösüşleriň möhüm şerti
Dowamy
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 13/10/2023 S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
Dowamy
Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy 22/09/2023 Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Kabul we Aşgabat owgan sarp edijilerini türkmen elektrik togy bilen üpjün etmek baradaky şertnamany uzaldar 09/12/2023 Kabul we Aşgabat owgan sarp edijilerini türkmen elektrik togy bilen üpjün etmek baradaky şertnamany uzaldar
Dowamy

Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda dabaraly maslahat we dünýä halklarynyň naýbaşy tagamlarynyň sergisi geçirildi 09/12/2023 Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda dabaraly maslahat we dünýä halklarynyň naýbaşy tagamlarynyň sergisi geçirildi
Dowamy

TDIM-niň HGI-de sportuň woleýbol we küşt görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi 09/12/2023 TDIM-niň HGI-de sportuň woleýbol we küşt görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi
Dowamy

Günüň habarlary | 9-njy dekabr 09/12/2023 Günüň habarlary | 9-njy dekabr
Dowamy

Türkmenistan bilen Eýran Mary şäherinde bezeg we amaly sungat eserleriniň bilelikdäki sergisini geçirer 09/12/2023 Türkmenistan bilen Eýran Mary şäherinde bezeg we amaly sungat eserleriniň bilelikdäki sergisini geçirer
Dowamy

Aşgabatdaky «Göreldeli» merkezi koworking üçin ofis otaglaryny hödürleýär 09/12/2023 Aşgabatdaky «Göreldeli» merkezi koworking üçin ofis otaglaryny hödürleýär
Dowamy

Daşoguzly şalyçylar döwlet tabşyrygyny artygy bilen berjaý etdiler 09/12/2023 Daşoguzly şalyçylar döwlet tabşyrygyny artygy bilen berjaý etdiler
Dowamy

Gonkongly alymlar reňkini üýtgedýän mata döretdiler 09/12/2023 Gonkongly alymlar reňkini üýtgedýän mata döretdiler
Dowamy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Bangkoga uçuşlary amala aşyrar, BMGÖM-niňsebit edarasynyň müdiri iş sapary bilen Türkmenistana geler, Türkmenistanda Täze ýyl nyşanlary bolan dokma önümler çykaryldy we beýleki habarlar 09/12/2023 «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Bangkoga uçuşlary amala aşyrar, BMGÖM-niňsebit edarasynyň müdiri iş sapary bilen Türkmenistana geler, Türkmenistanda Täze ýyl nyşanlary bolan dokma önümler çykaryldy we beýleki habarlar
Dowamy

AFK-nyň kubogy 2023/24: «Rawşan» ― «Altyn asyr» duşuşygynyň geçiriljek ýeri üýtgedildi 09/12/2023 AFK-nyň kubogy 2023/24: «Rawşan» ― «Altyn asyr» duşuşygynyň geçiriljek ýeri üýtgedildi
Dowamy

Türkmen awiakompaniýalarynyň Aşgabat — Bangkok uçuşlaryna petekleriň bahasy belli boldy 09/12/2023 Türkmen awiakompaniýalarynyň Aşgabat — Bangkok uçuşlaryna petekleriň bahasy belli boldy
Dowamy

Türkmenistan AFK-nyň klublaýyn reýtingindäki netijesini gowulandyrýar 09/12/2023 Türkmenistan AFK-nyň klublaýyn reýtingindäki netijesini gowulandyrýar
Dowamy

Türkmenistan Stambulda «TRT World Forum-2023» forumyna gatnaşýar 09/12/2023 Türkmenistan Stambulda «TRT World Forum-2023» forumyna gatnaşýar
Dowamy

Türkmen telekeçileri oba hojalyk we senagat önümleriniň önümçiligini artdyrdylar 09/12/2023 Türkmen telekeçileri oba hojalyk we senagat önümleriniň önümçiligini artdyrdylar
Dowamy

Aşgabatdaky «Vivense» dükany mebellere we öý aksessuarlaryna 50%-e çenli arzanladyş hödürleýär 09/12/2023 Aşgabatdaky «Vivense» dükany mebellere we öý aksessuarlaryna 50%-e çenli arzanladyş hödürleýär
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79