Täzelikler

DALAŞGÄR — 2024: GELJEGIŇ BINÝADY ŞU GÜNDEN TUTULÝAR 17/07/2024 DALAŞGÄR — 2024: GELJEGIŇ BINÝADY ŞU GÜNDEN TUTULÝAR
Dowamy
Orta hünär okuw mekdebimizde okaýan talyplaryň gutardyş dabarasy geçirildi 01/07/2024 Orta hünär okuw mekdebimizde okaýan talyplaryň gutardyş dabarasy geçirildi
Dowamy
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi 12/06/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
Dowamy
MEDENI MIRASYM GANATDYR GÖWNE 07/05/2024 MEDENI MIRASYM GANATDYR GÖWNE
Dowamy
BINÝADY GEÇMIŞDE BOLAN BUÝSANÇLARYMYZYŇ BEÝANY 22/04/2024 BINÝADY GEÇMIŞDE BOLAN BUÝSANÇLARYMYZYŇ BEÝANY
Dowamy
“Edepli-ekramly – türkmen gözeli” 11/04/2024 “Edepli-ekramly – türkmen gözeli”
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Bir eseriñ taryhyndan | Zakirjan Babaýew 23/07/2024 Bir eseriñ taryhyndan | Zakirjan Babaýew "Jelaleddiniň garşy alynmagy" eseri
Dowamy

Türkmenistanly erkin göreşçi ýaşlaryň arasyndaky Aziýanyň çempionatynda altyn medala mynasyp boldy 23/07/2024 Türkmenistanly erkin göreşçi ýaşlaryň arasyndaky Aziýanyň çempionatynda altyn medala mynasyp boldy
Dowamy

23-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 23/07/2024 23-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

«Terminator» 40 ýaşynyň hormatyna prokata gaýdyp geler 23/07/2024 «Terminator» 40 ýaşynyň hormatyna prokata gaýdyp geler
Dowamy

Hytaý arkaly Gruziýadan Türkmenabada tarap ýene bir ýük howa gatnawy ýola goýuldy 23/07/2024 Hytaý arkaly Gruziýadan Türkmenabada tarap ýene bir ýük howa gatnawy ýola goýuldy
Dowamy

Filippinli erkek kişi 70 ýaşynda lukman boldy 23/07/2024 Filippinli erkek kişi 70 ýaşynda lukman boldy
Dowamy

R.Meredow Yslamabatda Pakistanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy 23/07/2024 R.Meredow Yslamabatda Pakistanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy
Dowamy

23-nji iýulda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 23/07/2024 23-nji iýulda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Ýetginjek iň uzyn saçy bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi 23/07/2024 Ýetginjek iň uzyn saçy bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi
Dowamy

«Ilatly»: italýan we Ýewropa aşhanasyndan 20% arzanladyş bilen lezzet alyň 23/07/2024 «Ilatly»: italýan we Ýewropa aşhanasyndan 20% arzanladyş bilen lezzet alyň
Dowamy

«Arkadag» futbol kluby ýoldaşlyk duşuşygynda Rumyniýanyň toparyndan üstün çykdy 23/07/2024 «Arkadag» futbol kluby ýoldaşlyk duşuşygynda Rumyniýanyň toparyndan üstün çykdy
Dowamy

«Bossan Concept» bugly sowadyjy ulgamy hödürleýär 23/07/2024 «Bossan Concept» bugly sowadyjy ulgamy hödürleýär
Dowamy

Serdar Azmun kärendesine «Sewilýa» geçip biler 23/07/2024 Serdar Azmun kärendesine «Sewilýa» geçip biler
Dowamy

Türkmen talyplary Kazan şäherinde geçirilen «Tomusky uniwersitet» taslamasyna gatnaşdylar 23/07/2024 Türkmen talyplary Kazan şäherinde geçirilen «Tomusky uniwersitet» taslamasyna gatnaşdylar
Dowamy

Türkmen talyplary Astrahandaky önümçilik tejribeligini üstünlikli tamamladylar 23/07/2024 Türkmen talyplary Astrahandaky önümçilik tejribeligini üstünlikli tamamladylar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79