Täzelikler

Türkmen tehnologiýa kompaniýalary birinji synp okuwçylary üçin bilim noutbuklaryny öndürer 19/03/2023 Türkmen tehnologiýa kompaniýalary birinji synp okuwçylary üçin bilim noutbuklaryny öndürer
Dowamy
Uniwersitetimizde ýüpekçilik we ýüpek gurçugyny ösdürip ýetişdirmeklik boýunça ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi 28/02/2023 Uniwersitetimizde ýüpekçilik we ýüpek gurçugyny ösdürip ýetişdirmeklik boýunça ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi
Dowamy
Uniwersitetimiziň zenan mugallymy bäsleşigiň baş baýragyna mynasyp boldy 15/02/2023 Uniwersitetimiziň zenan mugallymy bäsleşigiň baş baýragyna mynasyp boldy
Dowamy
ÝUNISEF bi­len Türkmenistanyň Bilim ministrligi orta mekdepleriň mugallymlary üçin gollanmalar toplumyny taýýarlady 01/02/2023 ÝUNISEF bi­len Türkmenistanyň Bilim ministrligi orta mekdepleriň mugallymlary üçin gollanmalar toplumyny taýýarlady
Dowamy
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi 29/01/2023 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi
Dowamy
Türkmenistanda Halk Maslahatyny döretmäge taýýarlyk görülýär 18/01/2023 Türkmenistanda Halk Maslahatyny döretmäge taýýarlyk görülýär
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 30.03.2023 30/03/2023 Watan habarlary | 30.03.2023
Dowamy

Türkmenistanda «Arkadag» atly täze teleýaýlym dörediler 30/03/2023 Türkmenistanda «Arkadag» atly täze teleýaýlym dörediler
Dowamy

Tanyş ýüzler | Aýnulýa 30/03/2023 Tanyş ýüzler | Aýnulýa
Dowamy

Günüň habarlary | 30-njy mart 30/03/2023 Günüň habarlary | 30-njy mart
Dowamy

Günüň habarlary | 30-njy mart 30/03/2023 Günüň habarlary | 30-njy mart
Dowamy

Magtymguly barada bilelikdäki türkmen-özbek filmi surata düşüriler 30/03/2023 Magtymguly barada bilelikdäki türkmen-özbek filmi surata düşüriler
Dowamy

Pakistan Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge gyzyklanma bildirýär 30/03/2023 Pakistan Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge gyzyklanma bildirýär
Dowamy

Türkmen ilçisi Hytaý nebit uniwersitetiniň ýolbaşçylary bilen duşuşdy 30/03/2023 Türkmen ilçisi Hytaý nebit uniwersitetiniň ýolbaşçylary bilen duşuşdy
Dowamy

Donni Ýen Tarantinony Brýus Liniň üstünden gülmekde aýyplady 30/03/2023 Donni Ýen Tarantinony Brýus Liniň üstünden gülmekde aýyplady
Dowamy

«BelAZ» 2022-nji ýylda 1 milliard dollarlyk önümini eksport etdi 30/03/2023 «BelAZ» 2022-nji ýylda 1 milliard dollarlyk önümini eksport etdi
Dowamy

Türkmenistanly dzýudoçylar Türkiýe «Uly tuwulgasyna» gatnaşar 30/03/2023 Türkmenistanly dzýudoçylar Türkiýe «Uly tuwulgasyna» gatnaşar
Dowamy

Bilýärdiňizmi: Mergen Orazow ― GDA-da milli ýygyndylaryň iň ýaş baş tälimçisi 30/03/2023 Bilýärdiňizmi: Mergen Orazow ― GDA-da milli ýygyndylaryň iň ýaş baş tälimçisi
Dowamy

Türkmen ilçisi Aziýa-Ýuwaş umman sebiti üçin Durnukly ösüş boýunça 10-njy forumda çykyş etdi 30/03/2023 Türkmen ilçisi Aziýa-Ýuwaş umman sebiti üçin Durnukly ösüş boýunça 10-njy forumda çykyş etdi
Dowamy

Futbol boýunça Maryda geçirilen birinjilikde «Altyn täç» çempion boldy 30/03/2023 Futbol boýunça Maryda geçirilen birinjilikde «Altyn täç» çempion boldy
Dowamy

Ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi tamamlandy 30/03/2023 Ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi tamamlandy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79