Täzelikler

Türkmenistanly talyplar Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna gatnaşmak üçin Soçä gider 13/09/2022 Türkmenistanly talyplar Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna gatnaşmak üçin Soçä gider
Dowamy
Aşgabatdaky Botanika bagynda senetçileriň ýarmarkasy geçiriler 18/06/2022 Aşgabatdaky Botanika bagynda senetçileriň ýarmarkasy geçiriler
Dowamy
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi 10/06/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi
Dowamy
Galla oragy möwsüminde türkmen gallaçylary «KAMAZ» tehnikalaryny giňden peýdalanýarlar 06/06/2022 Galla oragy möwsüminde türkmen gallaçylary «KAMAZ» tehnikalaryny giňden peýdalanýarlar
Dowamy
Aşgabatda bir ýarym asyra golaý ýaşan daragtlar ösýär 25/05/2022 Aşgabatda bir ýarym asyra golaý ýaşan daragtlar ösýär
Dowamy
Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda döwlet ders bäsleşigi geçirildi 06/05/2022 Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda döwlet ders bäsleşigi geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Sport syny: Göroglynyň batyrlygyny saýlan Sautgeýt 01/10/2022 Sport syny: Göroglynyň batyrlygyny saýlan Sautgeýt
Dowamy

Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellenildi 01/10/2022 Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellenildi
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti demir ýol düzümini kämilleşdirmegi has-da işjeňleşdirmegi tabşyrdy 01/10/2022 Türkmenistanyň Prezidenti demir ýol düzümini kämilleşdirmegi has-da işjeňleşdirmegi tabşyrdy
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň başlygy bilen duşuşdy  01/10/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň başlygy bilen duşuşdy
Dowamy

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýanyň daşary işler ministrliginde kabul edildi 01/10/2022 Türkmen wekiliýeti Ýaponiýanyň daşary işler ministrliginde kabul edildi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Ýaşulularyň halkara güni bilen gutlady 01/10/2022 Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Ýaşulularyň halkara güni bilen gutlady
Dowamy

Türkmenistan Eýranyň ýük ulaglarynyň gümrük paçyna üýtgeşme girzdi 01/10/2022 Türkmenistan Eýranyň ýük ulaglarynyň gümrük paçyna üýtgeşme girzdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň ýolbaşçylaryny gutlady 01/10/2022 Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň ýolbaşçylaryny gutlady
Dowamy

Türkmenistanyň ýuridik şahslaryna gurluşyk we önümçilik maksatly ýer bölekleri berler 01/10/2022 Türkmenistanyň ýuridik şahslaryna gurluşyk we önümçilik maksatly ýer bölekleri berler
Dowamy

150-den gowrak kompaniýa Türkmenistanda geçirijek saglygy goraýyň, bilim we sport sergisine gatnaşar 01/10/2022 150-den gowrak kompaniýa Türkmenistanda geçirijek saglygy goraýyň, bilim we sport sergisine gatnaşar
Dowamy

Eýranyň Prezidenti ŞHG-a goşulmak boýunça kanun taslamasyna gol çekdi 01/10/2022 Eýranyň Prezidenti ŞHG-a goşulmak boýunça kanun taslamasyna gol çekdi
Dowamy

Ekologlar Nil derýasyny arassaladylar 01/10/2022 Ekologlar Nil derýasyny arassaladylar
Dowamy

«Nike» kompaniýasynyň girdejileri 22 göterim azaldy 01/10/2022 «Nike» kompaniýasynyň girdejileri 22 göterim azaldy
Dowamy

Nebitiň dünýä bahalary ýene gymmatlady 01/10/2022 Nebitiň dünýä bahalary ýene gymmatlady
Dowamy

Türkmenistanda Döwlet Maslahatynda goýlan wezipeler bilen bagly kanunçylyk namalary taýýarlanylýar 01/10/2022 Türkmenistanda Döwlet Maslahatynda goýlan wezipeler bilen bagly kanunçylyk namalary taýýarlanylýar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79