Täzelikler

Ýaş matematikler 26/05/2023 Ýaş matematikler
Dowamy
“Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde” 13/05/2023 “Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde”
Dowamy
Mekdebimiziň talyplary XII spartakiada ýaryşynda baýrakly orunlara mynasyp boldular 12/05/2023 Mekdebimiziň talyplary XII spartakiada ýaryşynda baýrakly orunlara mynasyp boldular
Dowamy
AÇYK GAPYLAR güni geçirildi. 11/05/2023 AÇYK GAPYLAR güni geçirildi.
Dowamy
Hoşallyk maslahaty geçirildi. 06/05/2023 Hoşallyk maslahaty geçirildi.
Dowamy
SANLY BILIM ULGAMY — DÖWRÜŇ TALABY 06/05/2023 SANLY BILIM ULGAMY — DÖWRÜŇ TALABY
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Günüň habarlary | 10-njy iýun 10/06/2023 Günüň habarlary | 10-njy iýun
Dowamy

Günüň habarlary | 10-njy iýun 10/06/2023 Günüň habarlary | 10-njy iýun
Dowamy

Berluskoni ýene hassahana ýerleşdirildi 10/06/2023 Berluskoni ýene hassahana ýerleşdirildi
Dowamy

Alymlar Tutanhamonyň güýçli söweşiji bolandygyny anykladylar 10/06/2023 Alymlar Tutanhamonyň güýçli söweşiji bolandygyny anykladylar
Dowamy

Türkiýäniň Merkezi bankyna ilkinji gezek zenan ýolbaşçy bellendi 10/06/2023 Türkiýäniň Merkezi bankyna ilkinji gezek zenan ýolbaşçy bellendi
Dowamy

Türkmenistanda wenger dili öwrediler 10/06/2023 Türkmenistanda wenger dili öwrediler
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Portugaliýanyň güni bilen gutlady  10/06/2023 Serdar Berdimuhamedow Portugaliýanyň güni bilen gutlady
Dowamy

Hindistanda köpçülikleýin nikadan geçmek boýunça iki rekord täzelendi 10/06/2023 Hindistanda köpçülikleýin nikadan geçmek boýunça iki rekord täzelendi
Dowamy

«Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizildi 10/06/2023 «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizildi
Dowamy

Wiktor Orban türkmen-wenger dostlugynyň nyşany hökmünde bag nahalyny oturtdy 09/06/2023 Wiktor Orban türkmen-wenger dostlugynyň nyşany hökmünde bag nahalyny oturtdy
Dowamy

«Post Shop» söwda platformasy türkmen telekeçilerini we dürli haryt öndürijilerini hyzmatdaşlyga çagyrýar 10/06/2023 «Post Shop» söwda platformasy türkmen telekeçilerini we dürli haryt öndürijilerini hyzmatdaşlyga çagyrýar
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýa sapar bilen çagyryldy 09/06/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýa sapar bilen çagyryldy
Dowamy

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi  10/06/2023 Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi
Dowamy

Fransiýada 75 sany azyk kärhanasy nyrhlary arzanladar 10/06/2023 Fransiýada 75 sany azyk kärhanasy nyrhlary arzanladar
Dowamy

Kolumbiýada uçar heläkçiliginde ýiten dört çaga kyrk günden soň tapyldy 10/06/2023 Kolumbiýada uçar heläkçiliginde ýiten dört çaga kyrk günden soň tapyldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79