Täzelikler

Ylmy amaly maslahatymyz kömelekleri ösdürip ýetişdirmek hakynda 26/11/2022 Ylmy amaly maslahatymyz kömelekleri ösdürip ýetişdirmek hakynda
Dowamy
Türkmenistanda ýene 7 mekdep iňlis diline ýöriteleşdirildi 08/10/2022 Türkmenistanda ýene 7 mekdep iňlis diline ýöriteleşdirildi
Dowamy
Türkmenistanly talyplar Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna gatnaşmak üçin Soçä gider 13/09/2022 Türkmenistanly talyplar Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna gatnaşmak üçin Soçä gider
Dowamy
Aşgabatdaky Botanika bagynda senetçileriň ýarmarkasy geçiriler 18/06/2022 Aşgabatdaky Botanika bagynda senetçileriň ýarmarkasy geçiriler
Dowamy
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi 10/06/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi
Dowamy
Galla oragy möwsüminde türkmen gallaçylary «KAMAZ» tehnikalaryny giňden peýdalanýarlar 06/06/2022 Galla oragy möwsüminde türkmen gallaçylary «KAMAZ» tehnikalaryny giňden peýdalanýarlar
Dowamy

Täzelikler (RSS)


«Demirýollary» AGPJ Demir ýollaryň  hyzmatdaşlygy guramasynyň degişli Ylalaşygyna goşular 02/12/2022 «Demirýollary» AGPJ Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň degişli Ylalaşygyna goşular
Dowamy

Türkmenistanda Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görülýär 02/12/2022 Türkmenistanda Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görülýär
Dowamy

«Bitarap Türkmenistan — ösüş arkaly parahatçylygyň beýik nusgasy» atly halkara  maslahat geçiriler 02/12/2022 «Bitarap Türkmenistan — ösüş arkaly parahatçylygyň beýik nusgasy» atly halkara maslahat geçiriler
Dowamy

Türkmenistanda lukmanlaryň jemgyýetçilik guramasy döredildi 02/12/2022 Türkmenistanda lukmanlaryň jemgyýetçilik guramasy döredildi
Dowamy

Halkara habarlar merkezini açmak teklip edildi 02/12/2022 Halkara habarlar merkezini açmak teklip edildi
Dowamy

Hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklandy 02/12/2022 Hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklandy
Dowamy

Hökümetara türkmen-koreý toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklandy 02/12/2022 Hökümetara türkmen-koreý toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklandy
Dowamy

Watan habarlary | 02.12.2022 02/12/2022 Watan habarlary | 02.12.2022
Dowamy

Şabat etrabyna täze häkim bellenildi 02/12/2022 Şabat etrabyna täze häkim bellenildi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Hökümet mejlisini geçirdi 02/12/2022 Serdar Berdimuhamedow Hökümet mejlisini geçirdi
Dowamy

02/12/2022 "Onlaýn taksi" taksi sargyt etmegiñ döwrebap usuly
Dowamy

Türkmenistanda IKT adalgalarynyň ilkinji üç dilli elektron sözlügi döredildi 02/12/2022 Türkmenistanda IKT adalgalarynyň ilkinji üç dilli elektron sözlügi döredildi
Dowamy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Özbegistanda oba hojalyk işi bilen tanyşdy 02/12/2022 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Özbegistanda oba hojalyk işi bilen tanyşdy
Dowamy

DÇ-22 syn: Germaniýa taryhda ilkinji gezek yzly-yzyna iki dünýä çempionatynyň toparçasyndan geçmedi 02/12/2022 DÇ-22 syn: Germaniýa taryhda ilkinji gezek yzly-yzyna iki dünýä çempionatynyň toparçasyndan geçmedi
Dowamy

Günüň habarlary | 2-nji dekabr 02/12/2022 Günüň habarlary | 2-nji dekabr
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79