Täzelikler

Aşgabatdaky Botanika bagynda senetçileriň ýarmarkasy geçiriler 18/06/2022 Aşgabatdaky Botanika bagynda senetçileriň ýarmarkasy geçiriler
Dowamy
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi 10/06/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça mugallymlar we talyplar bilen duşuşyk geçirdi
Dowamy
Galla oragy möwsüminde türkmen gallaçylary «KAMAZ» tehnikalaryny giňden peýdalanýarlar 06/06/2022 Galla oragy möwsüminde türkmen gallaçylary «KAMAZ» tehnikalaryny giňden peýdalanýarlar
Dowamy
Aşgabatda bir ýarym asyra golaý ýaşan daragtlar ösýär 25/05/2022 Aşgabatda bir ýarym asyra golaý ýaşan daragtlar ösýär
Dowamy
Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda döwlet ders bäsleşigi geçirildi 06/05/2022 Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda döwlet ders bäsleşigi geçirildi
Dowamy
AÇYK GAPYLAR güni 23/04/2022 AÇYK GAPYLAR güni
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Günüň habarlary | 8-nji awgust 09/08/2022 Günüň habarlary | 8-nji awgust
Dowamy

Rejep Bazarow Gyrgyzystanyň Prezidenti bilen duşuşdy 08/08/2022 Rejep Bazarow Gyrgyzystanyň Prezidenti bilen duşuşdy
Dowamy

Türkmen gazyny Azerbaýjana akdyrjak turbageçirijiniň gurluşygy tamamlanýar 08/08/2022 Türkmen gazyny Azerbaýjana akdyrjak turbageçirijiniň gurluşygy tamamlanýar
Dowamy

Maýk Taýson «Hulu» ulgamyny öz terjimehalyny ogurlamakda aýyplady 08/08/2022 Maýk Taýson «Hulu» ulgamyny öz terjimehalyny ogurlamakda aýyplady
Dowamy

«Acer», «Asus», «Lenovo» we «MSI» kompaniýalaryna gadaganlyk howp salýar 08/08/2022 «Acer», «Asus», «Lenovo» we «MSI» kompaniýalaryna gadaganlyk howp salýar
Dowamy

Ykdysadyýetçiler köp gazanmak üçin kimler bilen dostlaşmalydygyny anykladylar 08/08/2022 Ykdysadyýetçiler köp gazanmak üçin kimler bilen dostlaşmalydygyny anykladylar
Dowamy

Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek ulag maslahatyna 30-dan gowrak halkara guramanyň ýolbaşçylary gatnaşarlar 08/08/2022 Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek ulag maslahatyna 30-dan gowrak halkara guramanyň ýolbaşçylary gatnaşarlar
Dowamy

Türkmenistan gyrgyz bazarynyň 74 göterimini pomidor bilen üpjün edýär 08/08/2022 Türkmenistan gyrgyz bazarynyň 74 göterimini pomidor bilen üpjün edýär
Dowamy

Hytaýda iň uzyn agaç köpri ýangyndan soň ýykyldy 08/08/2022 Hytaýda iň uzyn agaç köpri ýangyndan soň ýykyldy
Dowamy

WSJ: Ýewropa rus gazy üçin Aziýa bilen bäsleşmeli bolar 08/08/2022 WSJ: Ýewropa rus gazy üçin Aziýa bilen bäsleşmeli bolar
Dowamy

Putin we Ärdogan rus gazy üçin rublda bölekleýin hasaplaşmak barada ylalaşdylar 08/08/2022 Putin we Ärdogan rus gazy üçin rublda bölekleýin hasaplaşmak barada ylalaşdylar
Dowamy

«Şerepli» käninden tebigy gaz akymy alyndy, gyrgyzystanly Mamyt Taştanow Türkmenistan boýunça welosipedli ýöriş geçirer, 8-28-nji awgust aralygynda Türkmenistanda «Roskino» festiwaly geçiriler 08/08/2022 «Şerepli» käninden tebigy gaz akymy alyndy, gyrgyzystanly Mamyt Taştanow Türkmenistan boýunça welosipedli ýöriş geçirer, 8-28-nji awgust aralygynda Türkmenistanda «Roskino» festiwaly geçiriler
Dowamy

TÝL ― 2022: Begenç Akmämmedow «Köpetdagda» 10-njy pökgüsini geçirdi 08/08/2022 TÝL ― 2022: Begenç Akmämmedow «Köpetdagda» 10-njy pökgüsini geçirdi
Dowamy

TÝL ― 2022: dört duşuşygyň birinde-de ýer eýeleri ýeňiş gazanyp bilmedi 08/08/2022 TÝL ― 2022: dört duşuşygyň birinde-de ýer eýeleri ýeňiş gazanyp bilmedi
Dowamy

«Yizumi» kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekili senagat önümçiligini guramak babatda çözgütleri hödürleýär 08/08/2022 «Yizumi» kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekili senagat önümçiligini guramak babatda çözgütleri hödürleýär
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79