AÇYK GAPYLAR güniAşgabat şäherindäki agrosenagat orta okuw mekdebi 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary mekdep bilen tanyşdyrmak üçin, şu ýylyň 2-nji, 16-njy aprelinde we 7-nji, 21-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär.
Şol günlerde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda talyp ýaşlaryň döwrebap bilim we terbiýe almagy babatda bilim ulgamynda gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler hem-de hünär ugurlary, mekdepde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri bilen tanyşdyrylar.

Mekdebiň salgysy: Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý

Telefon belgileri: 34 91 79; 34 98 91.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79